Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului „Protecția mormintelor și operelor comemorative de război” al Consiliului Județean Harghita pe anii 2023 – 2026;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Proces Verbal De Afisare