Proiect de hotărâre: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 502/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa

Proces Verbal de Afisare