Proiect de Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita;

Proiect De Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa_1

Anexa_2

Proces_Verbal de Afișare