Proiect de Hotărâre privind apobarea participării județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita la realizarea proiectului internațional SECON în cadrul programului Interreg Europe;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa 1

Anexa 2

Proces Verbal de Afisare