Proiect de Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Dealu asupra cotei-părți de 90 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județul Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Electrificarea localităţii Valea Rotundă comuna Dealu” etapa I și etapa II și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județul Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Dealu;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Anexa Nr.1

Anexa Nr. 2

Proces-Verbal De Afisare