Proiect de hotărâre: privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2022;

Proiect de hotarare

Referat de aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Proces verbal de afisare