Proiect de Hotărâre privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2023;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Proces Verbal de Afisare