Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Cârța în vederea realizării obiectivului de investiție ”Extinderea rețelei electrice LEA 20kV în satul Ineu”;

 Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa

Proces Verbal de Afisare