Proiect de Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T Comuna Siculeni asupra cotei-părți de 97 % deținută de U.A.T. Județul Harghita din Baia comunală localitatea Siculeni și transmiterea acestuia din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Siculeni;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr.1.

Anexa nr. 2

Proces Verbal De Afisare