Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghitala Comitetul regional al părților interesate din județul Harghita, candidat la titlul “Harghita – Regiune Gastronomică Europeană 2027”;

Proiect De Hotarare

Referat De Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare