Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ulieș în vederea realizării în comun a unui depozit pentru păstrarea unor materiale de construcții aduse pe șantier în scopul realizării investiției „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000 – 16+000”;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare