Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea proiectului internațional CIBioGo în cadrul programului interreg Europe;

Proiect de Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare