Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 22/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului „Academia”, al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2022-2024;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afisare