Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Harghita din România și raionul Beregovo din Ucraina;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa RO

Anexa HU

Proces Verbal de Afisare