Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Ciumani asupra cotei-părți de 59,15 % din linia electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea Ciumani” judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Ciumani;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Proces-Verbal de Afisare