Proiect de Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Mădăraș asupra cotei-părți de 68,73 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Extinderea liniei electrice subterane de 20kV în zona extravilan Mădăraş şi Vârful Mădăraş Harghita” și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Mădăraș;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr.1

Anexa nr. 2

Proces verbal de Afisare