Proiect de hotărâre: privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025;

Proiect de Hotarare

Referat De Aprobare

Anexe

Anexa nr. 10