Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercom unitară S.I.M.D. Harghita, la care Județul Harghita este membru asociat;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1 

Proces Verbal de Afisare