Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 2022-2023 cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa nr. 1

Proces Verbal de Afișare