Proiect de Hotărâre: privind modificarea Hotărârii nr.24/2020 referitor la constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Harghita și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa 1 

Anexa 2

Proces verbal de afisare