Proiect de hotărâre: privind aprobarea înființării unei societății înstrăinătate de către societatea Honline Media S.R.L. și modificarea actului constitutiv al Societății;

Proiect de Hotarare

Referat de Aprobare

Anexa1_HU

Anexa2_RO

Proces verbal de afisare