Proiect de hotărâre: privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2022”;

Proiect de Hotarare

ReferatAprobare

ProcesVerbal de afișare