Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional EDUBOT în cadrul programului Erasmus+;

Proiect de Hotarare 

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 

Proce Verbal de Afisare