Proiect de hotărâre: privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2022”;

Proiect de Hotarare

ReferatDeAprobare

Anexa nr. 1

ProcesVerbal de afișare