Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2023-2024;

Proiect de Hotarare

Referat de aprobare

Anexa Nr. 1

Proce Verbal de afisare