ANUNŢ DE PARTICIPARE

2022

 

Ghidul solicitantului

Cererea de finanțare

 

Autoritatea contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr.5, Cod fiscal: 27666281.

Scopul finanţării: Finanţarea şi promovarea asociaţiilor profesionale legal înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale conform Strategiei de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe perioada 2021-2030. Capitolul II, și a Statutului asociației, art.9.

Solicitanţii pot fi: asociaţiile profesionale din judeţul Harghita, al căror sediu se află pe teritoriul consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita sau sunt de interes judeţean.

Tipuri de cheltuieli pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

  • organizarea de expoziţii;
  • organizarea de conferinţe; seminarii tematice
  • discuţii la masa rotundă;
  • manifestări profesionale;
  • participarea la evenimente profesionale, schimburi de experienţă
  • achiziționare de echipament pentru asociații profesionale, altele, decât cele ale crescătorilor de animale și ale asociațiilor, care se ocupă cu producerea si prelucrarea fructelor si legumelor

Suma prevăzută pe anul 2022 este de: ­­­­  16.000 lei

Finanţarea nerambursabilă acordată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita nu poate fi mai mare decât 49 % din suma totală în proiect.

Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile – Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare – se pot procura prin e-mail: karikascsilla@judetulharghita.ro, sau erdelymonika@judetulharghita.ro, sau puteți descărca de pe site-ul consiliului județean Harghita.

Data limită de depunere a proiectelor este de  20.09.2022­­­­­­­­­­­­­, ora 12:00, la sediul asociaţiei, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr.5, camera 244/B.

 

Miercurea Ciuc, 10.08.2022

Director executiv

László Csongor