Apel concurs fotografie

Consiliul Județean Harghita, împreună cu Asociația Pro Educatione participă la implementarea proiectului RURITAGE  („Rural regeneration through systemic heritage-led strategies”), finanțat prin programul Horizon2020 al Comisiei Europene, în perioada 2018–2022, sub coordonarea liderului de proiect Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna din Italia.

Obiectivul general al proiectului RURITAGE este de a demonstra potențialul patrimoniului cultural și natural ca un puternic catalizator economic, social și de mediu pentru regenerare, dezvoltare durabilă, creștere economică și îmbunătățirea bunăstării oamenilor și a mediului de viață. Proiectul RURITAGE intenționează să promoveze managementul și responsabilitatea colectivă a patrimoniului cultural și natural, precum și integrarea patrimoniului în politicile naționale și europene.

În acest sens proiectul RURITAGE a identificat șase teme de inovare sistematică ale căror intersecții constituie un model european de dezvoltare rurală bazat pe patrimoniu: pelerinaj, producție alimentară locală durabilă, migrație, arte și festivaluri, rezistența patrimoniului natural și cultural, precum și management integrat al peisajului. Dintre temele enumerate, turismul de pelerinaj (Drumul de pelerinaj Via Mariae) reprezintă acel domeniu care a fost identificat ca având rolul de model.

Proiectul întrunește și reprezintă mai multe zone rurale din lumea întreagă. Majoritatea acestora dispun de o identitate aparte, de „comori ascunse” care au fost cunoscute numai de localnici, acum având posibilitatea de a le prezenta și publicului larg.

În cadrul proiectului RURITAGE este lansat un concurs de fotografie, deschis până la data de 30 noiembrie 2020, iar prin intermediul acestuia putem promova drumul de pelerinaj Via Mariae, unicitatea zonei noastre, valorile naturale și culturale, precum și spiritul pelerinajului.

În cazul în care doriți să participați, vă îndemnăm să consultați criteriile de participare alăturate, precum și pagina web https://www.ruritage.eu/collaborate-with-us/ruritage-photo-contest.

Câștigătorul concursului va fi invitat la evenimentul final al proiectului, care se va desfășura la sediul UNESCO din Paris, în anul 2022. Tot aici, va fi organizată o expoziție cu fotografiile cele mai remarcabile. De asemenea, fotografiile selectate vor fi publicate pe pagina web a proiectului, precum și pe paginile web ale partenerilor proiectului.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail ruritage@hargitamegye.ro

Critetiile de participare pot fi vizualizate aici.