Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 21 iulie 2019 03:03:26

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 23 iulie 2019

 

 

 

1.     Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 mai 2019
Inițiator : Vágássy Alpár Secretarul județului

2.     Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  5  iunie 2019
Inițiator : Vágássy Alpár Secretarul județului

3.     Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  19 iunie 2019
Inițiator : Vágássy Alpár Secretarul județului

4.     Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 01 iulie 2019
Inițiator : Vágássy Alpár Secretarul județului

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a trei bucăți de aparate de aer condiționat, aflat în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Instituția Prefectului Județului Harghita, Serviciul Public Comunitar Regim permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Harghita pe o perioadă de 5 ani
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița, zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita cu unități administrativ-teritoriale din județul Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 123D în comuna Sâncrăieni, județul Harghita"
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE  DJ 137 –  Odorheiu Secuiesc – Cristuru Secuiesc – LOT 1 KM 0+000 – 21+209”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului FRiDGE - Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2019, al Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare a construcțiilor, executarea lucrărilor, organizarea evenimentelor sportive, transportul, prevenirea evenimentelor rutiere și îmbunătățirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Gál Sándor nr. 9, aflat în domeniul public al judeţului Harghita, din administrarea Consiliului Judeţean Harghita în administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii Vámszer Géza
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 93/2018 privind Studiului de fezabilitate privind amenajarea unui Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și al listelor de dotări pentru Unitatea de Primiri Urgențe
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului în relaţia cu APIA pentru solicitarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru şcoli al României 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Județean Harghita D-ul Benedek Székedy Sándor să aprobe nivelul maxim al cotizației județului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea: „TURULUI CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2019”, ediţia a XIII-lea
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2019
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

25.  Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2019
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2019
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2019
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

28.  Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 81/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Amenajare trotuar în satul Sâncrai, comuna Dealu "
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2019 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul local al județului Harghita la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2019, pentru acordarea unui ajutor financiar comunei Sânmartin
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri bănești pentru dezvoltarea Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii sociale
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru susținerea financiară a competiției sportive: „CUPA LACUL ROȘU LA HOCKEI PE GHEAȚĂ” – pe anul 2019
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

34.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita Doamna Székely Kinga să aprobe nivelului maxim al cotizației județului Harghita către  Asociaţia Microregională Sóvidék-Hegyalja pe anul 2019
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte


Diverse
 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 17 iulie 2019

 

Preşedinte
Borboly Csaba