Honline Media - Administrator

Consiliul Județean Harghita

Comisia de selecție a Candidaților pentru funcția de administrator al

S.C. Honline Media S.R.L.

 

ANUNȚ

privind selecția administratorului unic neasociat al  S.C. Honline Media S.R.L. conform O.U.G. 109/2011

 

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, județul Harghita, P-ța Libertății nr. 5, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. Honline Media S.R.L. organizează selecția pentru funcția de administrator unic neasociat al S.C. Honline Media S.R.L.

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, la sediul Consiliul Județean Harghita.

Procesul de selecție se va efectua în două etape succesive astfel:

 1. Etapa I – selecția dosarelor candidaților;
 2. Etapa II - a – depunerea declarației de intenție în termen de 15 zile de la data publicării candidaților admiși la etapa I care se întocmește pe baza scrisorii de așteptări;
 3. Etapa III - a – interviu pentru candidații declarați admiși după etapa III –a

Condiții obligatorii de participare:

 • Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoașterea limbii române scris și vorbit, constituie avantaj cunoașterea limbii engleze/germane;
 • Abilități digitale;
 • Capacitate deplină de exercițiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe baza de documente medicale;
 • Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurarea nici o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • Nu au înscrise în cazierul fiscal;
 • Să nu se afle în conflicte de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de administrator al S.C. Honline Media S.R.L.
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechime în muncă minim 2 ani;
 • Constituie avantaj vechimea în funcție de conducere;
 • Constituie avantaj permisul de conducere în categoria B;

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere;
 2. curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Dovada vechimii în muncă
  1. Copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011
  2. Adeverință pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011
 6. Dovada vechimii în funcții de conducere;
 7. Certificatul de cazier judiciar
 8. Certificatul de cazier fiscal
 9. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 10.  Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese/incompatibilitate;
 11.  Declarație privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
 12.  Declarația privind apartenența la consiliile de administrație conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare; 
 13.  Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;

Criterii de evaluare/selecție:

 1. Competențe specifice sectorului de activitate
 2. Competențe profesionale de importanță strategică
 3. Competențe de Guvernanță corporativă
 4. Competențe sociale și profesionale
 5. Reputație personală și profesională
 6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Declaraţia de intenţie face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc şi le înaintează candidaţii pentru postul de administrator înscrişi în lista scurtă (candidați declarate admiși la selectarea dosarelor) conform HG 722/2016. Întocmirea declarației de intenție  are la bază Scrisoarea de așteptări.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 30 zile de la data publicării anunțului, la sediul Consiliului Judeţean Harghita – 11 decembrie 2018 inclusiv.

Informațiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Compartiment Urmărire Organizații Finanțate, cam. 222, telefon 0266-207700 interior 1414 sau la adresa de email: info@judetulharghita.ro

 

Borboly Csaba
președinte

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«iunie, 2019»
lmmjvsd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Proiecte
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank
 

 

 

 

 

ENSIE

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774