Biblioteca Județeană “Kájoni János” - Concurs de management

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

 

 

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcției de manager al Bibliotecii Județene “Kájoni János”

 

 

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, județul Harghita.

Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb, în format pdf.) până la data de 02 august 2018, ora 16:00 la Consiliul Județean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției generale management, sediul Consiliului Județean Harghita, camera 132.

 

1.     Condiții de participare:

Condiții generale:

    a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

    b) are capacitate deplină de exerciţiu;

    c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;

    d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;

    e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

Condiții specifice:

a)     studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre domeniile artă, cultură, filologie, economie, management și științe juridice

b)     vechime în specialitatea studiilor - minim 3 ani;

c)     pregătire în management sau conform art.45, alin (1) și (2) din OUG nr.189/2008 obținerea acesteia în termen de un an de la semnarea contractului de management.

 

2.     Dosarul de concurs va cuprinde:

a.)  cerere de înscriere la concurs

b.)  copia actului de identitate

c.)  curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004

d.)  copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

e.)  copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

f.)   cazierul judiciar

g.)  adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

h.)  Planul de management pe durată de 3 ani: 2017-2020, pentru Biblioteca Județeană “Kájoni János”

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Planul de management va fi elaborat de candidați fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Bibliotecii Județene “Kájoni János”, în perioada 2018-2020.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării planului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Biblioteca Județeană “Kájoni János” au fost aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 711/2018 și sunt afișate anexele Dispoziției pe site-ul Consiliul Județean Harghita (www.judetulharghita.ro).

De asemenea, la solicitarea candidaților, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Biblioteca Județeană “Kájoni János”.

4.Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

 

 

Borboly Csaba

președinte

 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«martie, 2019»
lmmjvsd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
FACEBOOK

Proiecte UE
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank
 

 

 

 

 

ENSIE

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774