Sambata, 23 Ianuarie 2021, (EEST, GMT+3)
CJ Harghita - Sistemul On-line pentru Programe de finantare
Consiliul Judetean Harghita
Sistemul On-line pentru Programe de finantare
Biserică din Comuna Corbu
left
Programe de finanțare

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita, pe anul 2019

 

1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfășoară activitate în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita sau culte religioase – constituite conform legii.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Activităţi pentru care se acordă finanţare nerambursabilă :

 • Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați;
 • Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat;
 • Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri;
 • Dezvoltarea școlii didactice - achiziționarea materialelor didactice (sub 2500 lei/bucată);
 • Diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice  ca al judeţului Harghita;
 • Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
 • Organizarea activităţilor ştiinţifice;
 • Asigurarea cheltuielilor de transport în cazul organizării programelor în școli, privind educația pentru sănătate în vederea asigurării șansei pentru elevi de a practica sport;
 • Susținerea activității de voluntariat și practică pentru elevi, studenți;
 • Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul gastronomiei prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/bucată);
 • Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc);
 • Organizarea unor schimburi de experiențe profesionale (vizitarea fermelor și a fabricilor);
 • Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională;
 • Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat conform OMEN nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ” Scoală după școală”;
 • Susținerea activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala de pădure”;
 • Susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanțare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2019: 250.000 lei.

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16. mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16. mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;

- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;

- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;

- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe site-ul http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro respectiv și sub formă electronică la adresa de e-mail ferenczjudit@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Ferencz Judit, telefon 207700, interior 1308, adresa de e-mail ferenczjudit@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita

 

1. Autoritate Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea de elemente de port popular și a costumelor și uniformelor tradiţionale depuse de persoanele fizice și juridice menționate ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.

Beneficiarii finanțărilor în mod obligatoriu trebuie să prezinte porturile populare și a costumelor și uniformelor tradiţionale confecționate/achiziționate în cadrul unor evenimente culturale, organizate în perioada derulării proiectului.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita.

5. Suma aprobată pentru Programul special de finanțare nerambursabilăa porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2019 în județul Harghita: 160.000 lei.

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere,  16 mai 2019, orele 10,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 12,00, după cum urmează:

- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;

- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;

- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;

- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: endresalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207700, interior 1308, email: endresalamon@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2019

 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, ocrotirea populației, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita

3. Reglementări legale:  Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării evenimentelor, programelor de prevenire, acţiunilor, concursurilor specifice organizate pentru pompierii voluntari și pentru tineri;

- sprijinirea relațiilor de cooperare națională și internațională privind organizarea unor schimburi de experiență, evenimente, cursuri de pregătire, etc. destinate pompierilor voluntari;

- sprijinirea organizării diferitelor programe legate de educația tinerilor în domeniul activităților pompierilor voluntari;

- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare component);

-  spijinirea achiziționării echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii voluntari - exemplu: hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, topoare, lopeți (sub 2.500 lei fiecare component);

- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire;

- editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației;

- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare;

5. Suma aprobată pe anul 2019: 300.000 lei

6.Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;

- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;

- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;

- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: endresalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2019

 

1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Beneficiarii programului: Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (asociațiile sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 și Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,
 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.
 • Sportul pentru toţi - evenimente sportive
 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.
 • participarea la competiții sportive de masă
 • Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale
 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale
 • Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2019: 650.000 lei.

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;

- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;

- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;

- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2019

 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial –organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;

- sprijinirea organizării unor evenimente pentru copiii din judeţ;

- sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;

- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2019: 70.000 lei

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;

- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;

- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;

- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2019

 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Activităţile finanţate prin acest program sunt:

 • Sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:
 • parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,
 • trasee de cicloturism,
 • trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj,
 • izvoare şi băi de apă minerală;
 • sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;
 • sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor de organizare a activității de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, turoperatorilor, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului, a cazărilor și unităților de alimentație publică;
 • sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinații turistice;
 • sprijinirea activităților legate de extinderea conținutului aplicației Visit Harghita și promovarea acestuia;
 • sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor patrimoniului natural al județului Harghita;
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităților de primire a turiștilor, pensiunilor, etc.).

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2019: 100.000 lei

6. Durata programului: anul 2019.

7.  Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;

- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;

- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;

- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.