Culte religioase din Harghita
joi, 01 octombrie 2020 07:06:19
Programul anual de cooperare 2020
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2020
 
 
 
 
1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.
 
2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
 
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

• Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Acest program contribuie la realizarea unor domenii de intervenție strategice:

- Strategia Culturală a Județului Harghita pe perioada 2013-2020 - 3.4. “Programe de colaborare intersectoriale”

- Strategia de tineret a județului Harghita 2015-2020 -  3.3. ”Cultivarea valorilor tradiționale”.

 
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

Solicitanții trebuie să corespundă concomitent următoarelor criterii:
-  În cadrul programului vor fi finanțate acțiuni și evenimente organizate în perioada 15 aprilie – 30 noiembrie;
- Vor fi finanțate numai evenimentele cu caracter județean și cu un buget mai mare de 15.000 lei;

- Contribuția proprie este de minimum 50%.

5. Durata programului: anul 2020.
 
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, sau birourile teritoriale din Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.  14 (Sediul Primăriei), etaj II., camera 214; Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918., nr. 9.; Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 12. ; Cristuru Secuiesc , P-ța Libertății , nr 55 , etajul II.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 27 februarie 2020, orele 10.00 la birourile teritoriale , respectiv 27 februarie 2020 orele 12 la registratura Consiliului Județean Harghita.

 
7. Formularul de solicitare:

- se poate procura de la biroul 206 al Consiliului Județean Harghita sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro. Persoane de contact: Ferencz Tünde, telefon: 0266-207700, (interior: 1311), e-mail: ferencztunde@judetulharghita.ro.

 

Borboly Csaba

Președinte