Litigii Hotare
marţi, 01 decembrie 2020 04:10:34
Judeţul Harghita şi judeţul Bacău

Potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, localitatea Valea Uzului aparţine de comuna Sânmartin, judeţul Harghita. Cu toate acestea, prin planurile cadastrale din 1972 şi 1985 cele două oficii de cadastru şi organizarea teritoriului, respectiv din judeţul Harghita şi judeţul Bacău au recunoscut ca hotarul dintre judeţele implicate să fie pârâul Uzului şi astfel localitatea Valea Uzului să fie inclusă în cadastrul oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău. În acest sens, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita a considerat că planurile

cadastrale vechi au fost întocmite cu încălcarea prevederilor legale şi este necesar ca instanţa să se pronunţe în acest sens şi să constate apartenenţa suprafeţei de aproximativ 120 ha, inclus în cadastrul localităţii Dărmăneşti în mod abuziv, la comuna Sânmartin judeţul Harghita.
Tabăra şcolară Valea Uzului reprezintă şi ea un punct de divergenţă la nivelul autorităţilor din judeţele Harghita şi Bacău în ceea ce priveşte apartenenţa teritorială a acesteia. Prin Ordinul nr. 1093/2006 emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Tineret, Borbély Károly, care a abrogat Ordinul nr. 919/2006, s-a aprobat transmiterea imobilului tabăra Valea Uzului proprietate publică a statului în administrarea Agenţiei Naţionale de Tineret, situat în Valea Uzului împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare spre utilizare Direcţiei Judeţene de Tineret Harghita de la Direcţia Judeţeană de Tineret Bacău. Ordinul prevede ca în termen de 30 de zile de la emiterea lui să se încheie protocolul de predare-preluare al imobilului, astfel fixându-se ca termen data de 20 iulie 2006. Reprezentanţii judeţului Bacău nu s-au prezentat la acest termen, fapt care a continuat cu contestarea respectivului ordin în faţa instanţei de contencios administrativ.
Din păcate, toate eforturile depuse pentru preluarea taberei şcolare de la Valea Uzului şi încercarea de a o face să fie funcţională şi să constituie un punct de atracţie naţională în rândul elevilor, studenţilor şi nu numai, au eşuat, neconcretizându-se astfel nici un rezultat.