Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 25 mai 2018 19:29:12

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 27 octombrie 2017

 

1. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 25 mai 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

2. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 25 mai 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

3. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 29 iunie 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

4. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 12 iulie 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

5. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 31 iulie 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

6. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 august 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

7. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 august 2017
Inițiator : Egyed Árpád secretarul județului

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 19144/2009 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Inspectoratul de Poliție Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba președinte

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare pentru personalul medical și de specialitate
Inițiator : Borboly Csaba președinte

10. Proiect de hotărâre privind privind modificarea statul de funcții al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.296/2016
Inițiator : Borboly Csaba președinte

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembrie 2017
Inițiator : Borboly Csaba președinte

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2007 ”privind aprobarea dării în administrarea Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, a etajului II al blocului administrativ situat în Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, judeţul Harghita, care face parte din domeniul privat al judeţului Harghita”
Inițiator : Borboly Csaba președinte

13. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public județean în bun de interes public local a Sistemului de alimentare cu apă a localităților Bisericani și Bulgăreni, comuna Lupeni, județul Harghita , și trecerea acesteia din domeniul public al județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni
Inițiator : Borboly Csaba președinte

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru implementarea prevederilor Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, dintre Consiliul Județean Harghita, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Harghita și Direcția de Sănătate Publică Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din România și județul Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de preluare a drumului forestier Vlăhița – Cabana Mădăraș, respectiv transmiterea acestuia din patrimoniul Orașului Vlăhița în patrimoniul județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba președinte

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2017
Inițiator : Borboly Csaba președinte

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către  Asociaţa Microregională “Pogany-havas” pe anul 2017
Inițiator : Borboly Csaba președinte

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor licențe de trasee pentru transportul județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Vandor Trans Tours  S.R.L
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte


 

Materialul sedinței

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 24 octombrie 2017

 

Preşedinte
Borboly Csaba