Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 16 ianuarie 2021 10:53:18
Consiliul Judeţean Harghita

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 18 ianuarie 2021 – 09.00 - ZOOM

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 14 ianuarie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba