Drumuri județene
luni, 29 mai 2017 12:32:45

Anunţuri publice

Anunţ public

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, p-ţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghitapropus a fi realizat în comuna Avrămești și Șimonești, satele Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


Anunț

În atenția celor interesați,

A fost elaborat DALI revizuit (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: karacsonycsaba@hargitamegye.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 2 mai 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,

Urmează a fi executat:  „Modernizarea sistemului rutier pe DJ 123D, între km 4+200 – 16+200” sector 10+000-13+850

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: molnarzsuzsanna@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 5 mai 2017

Proiectul se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,

A fost elaborat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Reabilitare – DJ 136A, km 3+800 – km 8+588, lim. Jud Mureș – satul Crișeni, Judeţul Harghita”

Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: pethozsuzsanna@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00

Termen: 28 aprilie 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.

 


Anunț

În atenția celor interesați,
A fost elaborat Proiectul Tehnic revizuit (varianta draft) pentru lucrarea:  ”Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500
Așteptăm eventuale propuneri respectiv observații la adresa de email: balazszoltan@judetulharghita.ro,  sau puteți depune la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, program luni – joi  8:00 – 16:30, vineri 8:00 – 14:00
Termen: 6 ianuarie 2017

Documentația se poate accesa la următorul link.