Culte religioase din Harghita
joi, 01 octombrie 2020 07:31:20
Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2017
-etapa 2-

 
 
 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207725.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

• În cadrul acestui program în anul 2017, etapa 2 vor fi finanțate lucrările legate de:

 • renovare sau construire imobil pentru activități sociale
 • executarea instalațiilor termice pentru biserici
 • renovare sau construire biserică și anexă bisericească
 • renovare sau construire casă mortuară

Vor fi finanțate numai lucrări care pot fi realizate în condiții de iarnă și care trebuie executate cu extremă urgență. 

Pot primi finanțare bisericile care au depus decontul pentru sumele obținute prin program în anul  2017, etapa 1.

5. Durata programului: anul 2017-2018.

6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5 sau la biroul teritorial al Consiliului Judeţean Harghita, Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 14 (sediul primăriei), etaj II, camera 214. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20 octombrie 2017, orele 12.00.

7. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, camera 206 sau de la biroul teritorial din Toplița, persoana de contact: Lukács Levente, telefon 0734994372, e-mail: lukacslevente@judetulharghita.ro  şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro.

 


 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2017

 
 
 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207725.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

În cadrul acestui program în anul 2017 vor fi finanțate lucrările legate de:

 • renovare sau construire imobil pentru activități sociale
 • automatizarea clopotelor, reparații ceasuri de turn
 • executarea instalațiilor termice pentru biserici
 • renovare sau construire biserică și anexă bisericească
 • renovare sau construire casă mortuară
 • renovare sau construire tabără pentru copii

5. Durata programului: anul 2017.

6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5 sau la biroul teritorial al Consiliului Judeţean Harghita, Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 14 (sediul primăriei), etaj II, camera 214. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15 februarie 2017, orele 12.00.

7. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, camera 206 sau de la biroul teritorial din Toplița, persoana de contact: Lukács Levente, telefon 0734994372, e-mail: lukacslevente@judetulharghita.ro  şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro.