Culte religioase din Harghita
joi, 01 octombrie 2020 06:56:53
Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 2015

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2015
– completare –

 

Ghidul solicitantului
Cerere de finanţare
Declaraţia solicitantului

 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207725.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

 • În cadrul acestui program în anul 2015 vor fi finanțate lucrările legate de:
  • executarea instalațiilor termice pentru biserici
  • renovare sau construire biserică și anexă bisericească
  • renovare sau construire casă mortuară
  • renovare sau construire tabără pentru copii
  • renovare sau construire casă comunitară
  • renovare sau înființare arhivă (Reparații la sediul administrativ și conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu) – pentru protopopiate.

5. Durata programului: anul 2015-2016.

6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5, vizavi de registratură; Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 14 (sediul primăriei), etaj II, camera 214. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 31 iulie 2015, orele 12.00.

7. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, camera 206 sau de la biroul teritorial din Toplița, persoana de contact: Lukács Levente, telefon 0734994372, e-mail: lukacslevente@judetulharghita.ro  şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro/culte-religioase.html .


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2015

 
 
 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207725.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

În cadrul acestui program în anul 2015 vor fi finanțate lucrările legate de:

 • executarea instalațiilor termice pentru biserici
 • renovare sau construire biserică și anexă bisericească
 • renovare sau construire casă mortuară
 • renovare sau construire tabără pentru copii
 • renovare sau construire casă comunitară
 • renovare sau înființare arhivă (Reparații la sediul administrativ și conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu).

5. Durata programului: anul 2015.

6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5, vizavi de registratură; Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 14 (sediul primăriei), etaj II, camera 214. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 30 ianuarie 2015, orele 16.00.

7. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, camera 206 sau de la biroul teritorial din Toplița, persoana de contact: Lukács Levente, telefon 0734994372, e-mail: lukacslevente@judetulharghita.ro  şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro.