Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc - Posturi vacante

A   N   U   N   Ţ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare:

 

1.ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-DOUĂ POSTURI LA DISPENSAR TBC

 

2.ASISTENT MEDICAL GENERALIST  GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-UN POST LA SECȚIA PNEUMOLOGIE

 

3.ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

-PATRU POSTURI LA UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD(ZONA DE TAMPON)

 

4. INFIRMIER GRAD: DEBUTANT-INFIRMIER

-DOUĂ POSTURI LA UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD(ZONA DE TAMPON)

 

Condiții generale de participare:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3.  are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere-anexa nr.1;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în  specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. pentru asistenţii medicali, certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 8. pentru asistenţii medicali, adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 9. recomandare de la ultimul loc de muncă;
 10. declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal-anexa nr.2;
 11. declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu-anexa nr.3;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Asistent medical generalist

- nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                     

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul

Infirmier

- nivelul studiilor:  diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;                                                          

- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul

 

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa runos@spitalmciuc.ro sau se depun la secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str.

Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 12.10.2020, ora 16:00.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, numărul de înregistrare al dosarului ține loc de identitatea persoanei admisă /respinsă.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Judeţean Harghita și vor fi anunţaţi prin telefon pentru a se prezenta la sediul unităţii în vederea semnării documentelor necesare pentru angajare.

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

Notă: Persoanele care au contract de voluntariat vor avea prioritate la angajare.

Contractele Individuale de muncă pe durată determinată se vor încheia în funcție de necesitățile spitalului.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193,  interior 109,

 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«noiembrie, 2020»
lmmjvsd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774