Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc - Posturi vacante

A   N   U   N   Ţ

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare:

1.MOAȘĂ: DEBUTANT-PRINCIPAL

- UN POST LA BLOC OPERATOR SALA DE NAȘTERE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

2.ASISTENT SOCIAL GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

- UN POST LA UNITATE DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

3.ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

- UN POST LA LABORATOR ANALIZE MEDICALE

4.ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

- PATRU POSTURI LA ZONA DE TAMPON AL UNITĂȚII-UPU-SMURD-COVID 19

5.INFIRMIER GRAD: DEBUTANT-INFIRMIER

- PATRU POSTURI LA ZONA DE TAMPON AL UNITĂȚII-UPU-SMURD-COVID 19

6.REGISTRATOR MEDICAL GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL

- UN POST LA UNITATE DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

7.REFERENT GRAD: DEBUTANT-IA

- UN POST LA SERVICIUL ADMINISTRATIV

8.MUNCITOR CALIFICAT-TELEFONIST GRAD: III

- UN POST LA COMPARTIMENT CROITORIE, FRIZERIE, TELEFONIE

9.MUNCITOR CALIFICAT-ZIDAR GRAD: I-IV

- UN POST LA SERVICIU TEHNIC(F.I.R.C.)

10.MUNCITOR CALIFICAT-ZUGRAV GRAD: I-IV

- UN POST LA SERVICIU TEHNIC(F.I.R.C.)

11.PORTAR

- UN POST LA PORTARI

 

Condiții generale de participare:

    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    c) are capacitate deplină de exerciţiu;

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

    g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

    a) cerere

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în  specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

    g) pentru asistenţii medicali, moașă certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

    h) adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;

    j) recomandare de la ultimul loc de muncă;

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Moașă

- nivelul studiilor: diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                     

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 

Asistent medical generalist/Asistent medical de laborator

- nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                     

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 

Registrator medical/Referent

- nivelul studiilor:  diplomă de bacalaureat, certificat de utilizare a calculatorului şi operare Word,    Excel etc;

- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

 

Muncitor calificat-telefonist-zidar-zugrav

- nivelul studiilor:  școală generală, diplomă sau certificat de calificare în meseria telefonist-zidar-zugrav;                               

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 

Portar la Portar

- nivelul studiilor : școală generală, atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

 

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa runos@spitalmciuc.ro sau se depun la secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str.

Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 12.08.2020, ora 16:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Judeţean Harghita și vor fi anunţaţi prin telefon pentru a se prezenta la sediul unităţii în vederea semnării documentelor necesare pentru angajare.

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

Nota: Persoanele care au contract de voluntariat vor avea prioritate la angajare.

 

Contractele Individuale de muncă pe durată determinată se vor încheia în funcție de necesitățile spitalului.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193,  interior 109,

 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«noiembrie, 2020»
lmmjvsd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774