Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc - Medic

A   N   U   N   Ţ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecție de dosare:

 

MEDIC SPECIALIST EPIDEMIOLOGIE

-UN POST VACANT LA SERVICIU DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte:

 a) cerere;

 b) copia de pe diploma de licență  și certificatul de specialist sau primar pentru medici;

 c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

 d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

  e)  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

   f)  cazierul judiciar;

  g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

  h) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

   i) certificat de naștere/căsătorie;

   j) adeverință de vechime

Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa runos@spitalmciuc.ro sau se depun la secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 15.10.2020, ora 16:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet al spitalului și pe pagina de internet al Consiliului Judeţean Harghita.

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la telefonul nr. 0266-324193,  interior 109,

 

Manager,

Dr.Konrád Judith

 

 
 • Fisa postului se poate descărca aici:
   
 • Rezultatul selecției dosarelor:
  Medic specialist Epidemiologie
   
 • Rezultatele probei scrise:
  Medic specialist Epidemiologie
   
 • Rezultatele probei practice:
  Medic specialist Epidemiologie
   
 • Rezultatele finale:
  Medic specialist Epidemiologie
   

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«noiembrie, 2020»
lmmjvsd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774