Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc - Medic

ANUNŢ

 

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:
- un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la  Cabinet planificare familială;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
      -  cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
      - copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
      -  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
     -dovada/înscrisul înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
     -  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
      -  cazierul judiciar;
      - certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
      - chitanţa de plată a taxei de concurs;
      - copia actului de identitate în termen de valabilitate
      - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi Raportul Revisal după data de 01.01.2011;

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la sediul unităţii.

Tematica de concurs/examen este cea aprobată pentru examenul de medic specialist şi sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii,  în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţi, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul RUNOS, tel.: 0266/324193 int.109.
 

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

 
  • Rezultatul selecției dosarelor:
    Se poate descărca aici
     
 

 


 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«ianuarie, 2021»
lmmjvsd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774