Posibilități de finanțare pentru IMM-uri

Posibilități de finanțare pentru IMM-uri

 

Finanțator: Techcelerator și Google for Startups

Program de Finanțare: Techcelerator: Advancing AI - Program de accelerare dedicat start-up-urilor din sectorul Inteligenței Artificiale

Obiectivul programului: Candidații vor participa la o sesiune online, alături de experții Google AI, unde vor fi selectate până la 5 echipe care vor intra în program.

Solicitanți eligibili: start-up-urile care dezvoltă produse de înaltă tehnologie folosind tehnologii AI, ML & Deep Learning, Big Data, Advanced Analytics

Activități eligibile:  un produs aflat în faza de prototip sau MVP (Minimum Viable Product) care folosește tehnologii precum AI, ML (Machine Learning), Deep Learning, Big Data, Advanced Analytics;  un produs cu potențial de creștere la nivel internațional și un angajament puternic de a-l valida și extinde rapid pe piața vizată

Valoarea grantului: finanțare de până la 200.000 de euro; beneficii suplimentare în produse, cu o valoare de până la 150.000 de euro; sesiuni de mentorat

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 15 octombrie 2020

Link: https://techcelerator.ro/advancingai/


 

Finanțator: Comisia Europeană

Program de Finanțare: Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară din cadrul proiectului C-Voucher.

Obiectivul programului: Abordarea tranziției către modele de afaceri cu economie circulară

Solicitanți eligibili: Apelul se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv microintreprinderilor, care intenționează să dezvolte și să adopte soluții de economie circulară în afacerea proprie

Activități eligibile: 24 de IMM-uri pentru utilizatori finali din sectoare prioritare precum fabricare, textile, Blue Growth, agroalimentare și sănătate, dispuși să abordeze tranziția către modele de afaceri cu economie circulară. Acestea vor fi incluse, pentru 3 luni, într-un Program de Accelerare, pentru a elabora un plan de afaceri cu privire la soluția circulară la nivelul firmei.

Valoarea grantului: Premiul va consta în: Sprijin de până la 1 lună din partea unui proiectant industrial pentru a crea un plan; 15.000 de euro sub formă de grant nerambursabil pentru elaborarea planului; Mentorat cu privire la finanțarea suplimentară a proiectului.

Contribuția beneficiarului: -

Termen limită: 30 octombrie 2020.

Link: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/362/c-voucher-schema-de-vouchere-pentru-adoptarea-de-solutii-de-economie-circulara 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de Finanțare: Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (POCU 3.12)

Obiectivul programului:  Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 și Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020

Solicitanți eligibili: Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale); Asociații de întreprinderi; Camerele de Comerț și Industrie.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si furnizori de formare profesională).

Activități eligibile

-Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor; - Evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;

- Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;

- Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă

Valoarea grantului: Valoarea maximă a unui proiect: 1 milion euro. Valoarea contribuției publice minim: 100.000 euro

Contribuția beneficiarului: Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial – 5%. Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – 0%

Termen limită: 17 august 2020 – 30 octombrie 2020

Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228658; http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-din-imm/


 

Finanțator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund

Program de Finanțare: Apelul Accelerating CCS Technologies

Obiectivul programului: • Facilitarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul captării și stocării CO2; • Stimularea dezvoltării proiectelor care vizează accelerarea și maturizarea tehnologiei CCS.

Solicitanți eligibili: Pot participa parteneri de tipul: -  companii (IMM-uri, întreprinderi mari), -  organizații de cercetare (institute de cercetare, universități etc.).

Activități eligibile: Intenția ACT este de a facilita dezvoltarea CCUS prin accelerarea și maturizarea tehnologiei CCUS prin finanțarea orientată a activităților de inovare și de cercetare. Proiectele de succes vor facilita apariția CCUS în sectoarele energetice și industriale. Ambiția ACT de accelerare a timpului de introducere pe piață pentru tehnologia CCUS va necesita implicarea industrială în activități de cercetare și inovare. Prin urmare, propunerile de proiect care sunt conduse de partenerii industriali sunt deosebit de binevenite.

Valoarea grantului: 500.000 EUR

Contribuția beneficiarului: -

Termen limită: 10 noiembrie 2020

Link: https://uefiscdi.gov.ro/act-accelerating-ccs-technologies
Finanțator: Programul Operațional Regional

Program de Finanțare: Apelul de proiecte 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR/846/2/2 - IMM Apel 2020)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Solicitanți eligibili: întreprinderi mici și mijlocii

Activități eligibile: Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale).

Valoarea grantului: 1.500.000 euro - 6.000.000 euro.

Contribuția beneficiarului: întreprinderi mijlocii: 40 %, întreprinderi mici: 30%

Termen limită: 30 octombrie – 30 noiembrie 2020

Link: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24565/apelul-por-2-2-a-fost-lansat-astazi-afla-care-e-perioada-de-depunere-a-proiectelor

 Finanțator: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program de Finanțare: Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

Obiectivul programului: Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Solicitanți eligibili: Persoanele fizice autorizate, Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari), Cooperativele agricole, Grupurile de producători

Activități eligibile: Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei, Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii

Valoarea grantului: Maxim 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM

Contribuția beneficiarului: 50-60%

Termen limită: 30.11.2020

Link: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2

 


Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Program de Finanțare: IMM invest

Obiectivul programului: accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru

Solicitanți eligibili: IMM-uri afectate semnificativ de criza COVID-19

Activități eligibile: Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere

Valoarea grantului: Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru

Contribuția beneficiarului: Nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare pana la data de 31.12.2020

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.imminvest.ro/

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor

si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

Obiectivul programului: Reducerea impactului asupra mediului prin încurajarea obținerii de materiale si/sau produse din materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

Solicitanți eligibili: Persoana juridica romana, care desfășoară activități economice pe teritoriul României, funcționează si are activitate economica de cel puțin 1 an, la data depunerii dosarului de finanțare

Activități eligibile: Investiții in tehnologii de obținere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate.

Valoarea grantului: Maxim 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.afm.ro/eco_business.php

 


Finanțator: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Program de Finanțare:

Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, POIM AP 6, O.S. 6.1

Obiectivul programului: producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate

Solicitanți eligibili: Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării, Unități administrativ teritoriale, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară

Activități eligibile: Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, 30% pentru întreprinderile mijlocii

Termen limită: 31.12.2020

Link: http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: chema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

Obiectivul programului: Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile: Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, precum și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

Valoarea grantului: Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=legislatie-hg-nr.-807,cerere-de-acord-pentru-finantare-formulare-807,cerere-de-plata-ajutor-de-stat-formulare-807,modificare-plan-de-investitii-formulare-807,stadiul-implementarii-proiectelor-807&pagina=domenii&menu=Ajutorstat&tab=1

 

 


Finanțator: FNGCIMM

Program de Finanțare: IMM FACTOR

Obiectivul programului: Sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial

Solicitanți eligibili: Întreprinderea mica si mijlocie care desfășoară activitate economică în producție, comerț sau prestări de servicii

Activități eligibile: Programul consta in acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres. Finanţările sunt acordate de băncile înscrise în program.

Valoarea grantului: Valoarea maximă a grantului: 800.000 euro/IMM. Pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii: maxim 120.000 euro/beneficiar. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole: maxim 100.000 euro/beneficiar

Contribuția beneficiarului: 50% din dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe

Termen limită: 31 decembrie 2020

Link: https://www.fngcimm.ro/imm-factor

 


 

Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul de finanţare “ELECTRIC UP” instituit prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 159/2020

Obiectivul programului: Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hybrid plug-in

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii; Reprezentanți ai domeniului HORECA; Persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA

Activități eligibile: Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Valoarea grantului: Maxim 100.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/09/ordonanta-de-urgenta-159-2020-prin-care-se-instituie-programul-de-finantare-electric-up/?fbclid=IwAR1akWMyMKNPhzRGPKnc5sMXlO1JF2_FexA_tyhOmm-O_jgohepuUeZmp6M

 


 

Finanțator: Guvernul Ungariei / Fundatia BETHLEN GÁBOR

Program de Finanțare: Sprijinirea activităților întreprinderilor din țările învecinate, care sunt favorabile copiilor

Obiectivul programului: sprijinirea activităților favorabile copiilor

Solicitanți eligibili: IMM-uri

Activități eligibile:activitati individuale și de grup, managementul talentelor, dezvoltări pedagogice speciale, programe și festivaluri pentru familie, achiziționarea de echipamente legate de activități pentru copii, activități de agrement și sport

Valoarea grantului: 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: se asteapta lansarea in cursul anului 2020

Link: https://bgazrt.hu/palyazati-felhivas-vallalkozasok-gyermekbarat-tevekenysegenek-tamogatasara/

 


Finanțator: Guvernul Ungariei / Fundatia PRO ECONOMICA

Program de Finanțare: Sprijin pentru instalarea și modernizarea utilajelor agricole și a echipamentelor, sistemelor, plantațiilor pentru activități agricole și achiziționarea de animale de reproducție în județele Harghita, Covasna și Mureș

Obiectivul programului: consolidarea si modernizarea activităților agricole, creșterea și menținerea ocupării forței de muncă

Solicitanți eligibili: agricultori

Activități eligibile: achiziția de utilaje agricole, de alte echipamente agricole, Modernizare și instalare de livezi, achiziția de bovine, ovine, capră, porci sau albine

Valoarea grantului: max. 70.000 lei

Contribuția beneficiarului: 25%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: https://www.proeconomicaalapitvany.ro/

 


Finanțator: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program de Finanțare: Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole – investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană (PNDR 4.2)

Obiectivul programului: Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor alimentare integrate

Solicitanți eligibili: Întreprinderile (micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători

Activități eligibile: Cheltuieli aferente investițiilor corporale pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), și procesare carne

Valoarea grantului: Maxim 300.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: 40-50%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Obiectivul programului: Întărirea capacitații operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață, Dezvoltarea și modernizarea activității comercianților si prestatorilor de servicii de piață

Solicitanți eligibili: Micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat

Activități eligibile: achiziționarea de echipamente și bunuri, certificarea unui sistem de management al calității/ crearea unui site

Valoarea grantului: Maxim 250.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Obiectivul programului: Susținerea micilor meșteșugari in promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mici şi mijlocii, societăți cooperative, persoane fizice autorizate

Activități eligibile: Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 pe durata a 3 zile.

Valoarea grantului: Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăși 2000 lei pentru târg

Contribuția beneficiarului: 0

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul național multianual de micro-industrializare

Obiectivul programului: Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare

Solicitanți eligibili: Micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii ce au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare

Activități eligibile: Achiziționarea de bunuri și echipamente; Realizarea unei pagini web; etc.

Valoarea grantului: Maxim 450.000 lei

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/

 


Finanțator: Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER

Program de Finanțare: Programul PNDR-LEADER / M3/3A, 2A, 6A

Obiectivul programului: Procesarea și valorificarea produselor agricole, îmbunătățirea performanței economice

Solicitanți eligibili: societati comerciale, IMM, PFA, II, etc. din teritoriul GAL Homoród-Küküllő

Activități eligibile: lucrări de construcții, renovare și extindere, achiziționarea de echipamente, modernizarea unităţilor de procesare

Valoarea grantului: 5.000 – 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 50%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-70

 


Finanțator: Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER

Program de Finanțare: Programul PNDR-LEADER M4/6A, 6B Înființarea și dezvoltarea industriei ușoare, a serviciilor, a artizanatului și a meșteșugăritului

Obiectivul programului: Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei

Solicitanți eligibili: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente/nou înființate din spațiul rural, din teritoriul GAL Homoród-Küküllő care își propun activități non-agricole

Activități eligibile: Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor, dotari pt. activități de agrement recreative , achiziția de instalații și echipamente, software și brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea grantului: Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 50.000 Euro

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-72

 

 


Finanțator: Rețeaua DIGI-B-CUBE

Program de Finanțare: Schemă de vouchere pentru IMM-urile inovative din domeniul medical

Obiectivul programului: Rețeaua DIGI-B-CUBE (Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain) derulează o schemă de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical. Finanțarea va susține inițierea și propagarea colaborării intersectoriale care va avea efecte de lungă durată asupra transferului de tehnologie și va duce la noi inovații, soluții, dezvoltarea de produse sau servicii.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv startup-uri) active în sănătate, biotehnologii, biofarma, IT sau sectoare conexe (robotică, automatizări, electronică, nanotehnologii etc.). Consorții de minimum 2 IMM-uri și maximum 3 din cel puțin 2 sectoare diferite. Exemplu: 1 IMM din sănătate/biotehnologii/biofarma și 1 IMM din sector IT și conex.

Activități eligibile: Sprijin pentru dezvoltarea în comun a unui produs sau serviciu nou pe baza unui concept demonstrat existent și prin care este vizată digitalizarea în diagnosticul medical și al lanțurilor valorice conexe.

Valoarea grantului: IMM-urile pot aplica în consorții pentru următoarele tipuri de vouchere: Vouchere pentru dezvoltare prototip: până la 20.000 euro/IMM până la 60.000 euro/proiect. Vouchere de inovare pentru soluții personalizate: până la 50.000 euro/IMM până la 150.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: -

Termen limită: 3 februarie 2021

Link: https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM

 

 


Finanțator: Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Program de Finanțare: Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off (PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1, Actiunea 1.2.1)

Obiectivul programului: Realizarea de produse, tehnologii/ procese si/ sau servicii noi sau semnficativ imbunatatite.

Solicitanți eligibili: Start-up-uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului; Spin-off-uri: intreprineri care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizatii de drept public de cercetare, care a participat la obtinerea rezultatelor pe care se bazeaza noul proiect propus de spin-off.

Activități eligibile: activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala); · achizitia de servicii pentru cercetare/dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala); · achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor; · achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata; · activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/serviciu; · activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/serviciu);  activitati de informare si publicitate privind proiectul; · activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor

Valoarea grantului: Maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limită: 29 decembrie 2023

Link: http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf


 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«octombrie, 2020»
lmmjvsd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774