Direcţia generală management

Direcţia generală management
 
Director general: Csata Tünde
Tel.: 0266-207 700
Fax: 0266-207703
 
Director general adjunct: Török Hanna
Tel.: 0266-207 700, interior 1117
Fax: 0266-207703
 
Director general adjunct: Szőcs-Mátyás István
Tel.: 0266-207 700, interior 1406
Fax: 0266-207703
 
Direcţia generală management încorporează compartimentul relaţii internaţionale, compartimentul relaţii cu mass-media, compartimentul management informatic, compartimentul comunicare şi organizare evenimente, compartimentul resurse umane, compartimentul management şi registratură, compartimentul relaţii cu instituţiile centrale respectiv compartimentul Ţinutul Secuiesc .
 
Responsabilităţile principale a direcţiei generale management
Printre atribuţiile direcţiei generale management se numără asigurarea relaţiilor consiliului judeţean cu mass-media, asigurarea comunicării inter-instituţionale, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor, asigurarea relaţiilor internaţionale şi, nu în ultimul rând, rezolvarea problemelor privind resursele umane. Direcţia generală management este subordonată direct preşedintelui consiliului judeţean şi ia parte la fiecare eveniment propus de preşedintele consiliului judeţean, precum şi rezolvă toate sarcinile pe care preşedintele i le încredinţează.
 
Compartimentul relaţii internaţionale:
- organizează deplasările în cadrul activităţii de relaţii internaţionale a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita, respectiv organizează activităţile externe, şi asigură buna desfăşurare a acestora;
- cooperează cu organisme ale Uniunii Europene în vederea obţinerii deciziilor sau rezoluţiilor forumurilor europene;
- colaborează în formarea relaţiilor de parteneriat internaţionale;
- participă la realizarea şi executarea proiectelor comune cu parteneri internaţionali.
 
Compartimentul relaţii cu mass-media:
- urmăreşte informaţiile apărute în mijloace de informare mass-media referitoarea la activitatea administraţiei publice;
- asigură informarea publică privind activităţile şi acţiunile de interes public organizate de consiliul judeţean;
- ţine legătura cu instituţiile media;
- cu mijloacele specific domeniului de activitate contribuie la formarea şi asigurarea unei bune  imagini publice al Consiliului Judeţean Harghita şi la menţinerea bunei relaţii cu mediul exterior şi cu cetăţenii.
 
Compartimentul management informatic:
- asigură promovarea imaginii judeţului şi al Consiliului Judeţean Harghita prin crearea şi actualizarea continuă a paginii şi a subpaginilor web şi a paginilor web complementare ale Consiliului judeţean;
- coordonează formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de date.
 

Compartimentul de organizare evenimente:
- răspunde de organizarea și asigurarea serviciilor de protocol ocazionate de primirea delegațiilor și invitaților în baza programului stabilit, în limita fondurilor alocate în acest scop;
- colaborează cu Compartimentul de relații internațioonale la elaborarea și transmiterea, la cererea președintelui, a invitațiilor și programelor legate de derularea și menținerea relațiilor de parteneriat, asigurând organizarea activităților legate de derularea acestora;
- asigură organizarea corespunzătoare a evenimentelor;
- asigura comunicarea internă, precum şi comunicaţia inter-instituţională;
- coordonează activitățile Galeriei de Artă a Consiliului Județean Harghita, organizează expoziții la consiliul județean.

Compartimentul de implementare programe:

- coordonează și urmărește evenimentele organizate de către aparatul de specialitate al consiliului județean;
- coordonează și urmărește evenimentele organizate de către unitățile și serviciile publice subordonate ale consiliului județean;
- coordonează și urmărește evenimentele cofinanțate de consiliul județean;
- pregătește materialele promoționale în cazul deplasării reprezentanților consiliului județean în țară și în străinătate, în vederea asigurării marketingului corespunzător județului și îmbunătățirii identității vizuale a acestuia;
- organizează acordarea diferitelor premii sub formă de medalii, insigne și plăci gravate pentru persoane, grupuri de persoane și instituții publice, cu scopul promovării și recunoașterii activității acestora prin care au contribuit în mod relevant la dezvoltarea segmentelor din următoarele domenii: activitate publică, administrația publică, dezvoltarea rurală, cultură, arte, educație publică, viața stiințifică, tineret și sport;
- realizează achiziția publică a serviciilor tipografice, răspunde de contractele de prestări servicii, respectiv de efectuarea plăților aferente acestora. 

Compartimentul de identitate vizuală:
- achiziţionează publicaţiile care prezintă activitatea consiliului judeţean, asigură construirea imaginii pozitive a instituţiei către opinia publică şi locuitorii judeţului, precum şi faţă de delegaţiile oficiale;
- asigură promovarea adecvată a imaginii județului, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum și a unităților și serviciilor publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta (pagină web, siglă, banner, promovarea elementelor unitare de identitate vizuală) și elaborează propuneri cu privire la brandul aparatului de specialitate al consiliului județean, al unităților și serviciilor publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta, dacă nu există motive concrete și reale pentru refuzul aplicării elementelor de identitate vizuală propuse;
- verifică și asigură ca toate publicațiile editate de aparatul propriu al consiliului județean, precum și de instituțiile subordonate, coordonate și cofinanțate să fie în concordanță cu Manualul de identitate vizuală al Consiliului Județean Harghita;
- avizează orice material de promovare care va fi editat și publicat/tipărit de către aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și de către instituțiile și serviciile publice subordonate, coordonate și cofinanțate de acesta.
 

Compartiment resurse umane:
- ţine evidenţa şi rezolvă problemele privind resursele umane a Consiliului Judeţean Harghita;
- urmăreşte situaţia salarială a angajaţilor consiliului judeţean, precum şi ţine evidenţa concediilor, înaintării în grad şi perfecţionării forţei de muncă;
- cataloghează documentaţia profesională a salariaţilor, întocmeşte documentaţia prescrisă de lege şi asigură bunăstarea angajaţilor.
 
Compartimentul management şi registratură:
- preluarea, distribuirea şi  repartizarea corespondenţei instituţiei;
- înregistrarea corespondenţei primite prin poştă, curieri, fax sau e-mail;
- expedierea corespondenţei.
 
Compartimentul relaţii cu instituţiile centrale:
- urmăreşte şi sprijină activitatea din domeniul administraţiei publice locale în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul României, ministere;
- asigură o colaborare strânsă cu autorităţile şi instituţiile publice centrale.
 
Compartimentul Ţinutul Secuiesc:
- asigură colaborarea şi păstrarea relaţiilor cu autorităţile şi instituţiile publice din judeţele Covasna şi Mureş în vederea elaborării unor parteneriate la nivel instituţional.
 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«august, 2017»
lmmjvsd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Sondaj

În general, care este suma per membru de familie, pe care o cheltuiți lunar pentru achiziționarea de alimente?

Votează
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

Telefoane utile

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774