Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 29 mai 2015 10:57:22

DESPRE CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Consiliul Judeţean Harghita este compus din 30 de consilieri judeţeni şi din preşedintele consiliului judeţean, ales prin vot direct de cetăţeni. Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi.

Şedinţele consiliului judeţean sunt convocate şi conduse de preşedintele consiliului. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. Şedinţele consiliului sunt publice. În şedinţele consiliului sunt dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazurile prevăzute de lege, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

Consiliul Judeţean Harghita îşi exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile în conformitate cu prevederile legale incidente şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Hotărârea nr. 215/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Consiliului Judeţean Harghita

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Partid

1 Borboly Csaba Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Ambrus Sándor Uniunea Democrată Maghiară din România
3 Barti Tihamér Uniunea Democrată Maghiară din România
4 Becze István Uniunea Democrată Maghiară din România
5 Bege Károly Uniunea Democrată Maghiară din România
6 Bende Sándor Uniunea Democrată Maghiară din România
7 Benyovszki Lajos Uniunea Democrată Maghiară din România
8 Biró Barna-Botond Uniunea Democrată Maghiară din România
9 Burus-Siklódi Botond Uniunea Democrată Maghiară din România
10 Ferencz-Salamon Alpár-László Uniunea Democrată Maghiară din România
11 Incze Csongor Uniunea Democrată Maghiară din România
12 Jére Elemér Uniunea Democrată Maghiară din România
13 Kozma István-Florin Uniunea Democrată Maghiară din România
15 Lukács Áron Uniunea Democrată Maghiară din România
15 Magyari Vencel Uniunea Democrată Maghiară din România
16 Rácz Árpád Uniunea Democrată Maghiară din România
17 Sándor Barna Uniunea Democrată Maghiară din România
18 Szentes Antal Uniunea Democrată Maghiară din România
19 Tóásó Lászlo Uniunea Democrată Maghiară din România
20 Ványolós István Uniunea Democrată Maghiară din România
21 Csillag Péter Partidul Civic Maghiar
22 Salamon Zoltán Partidul Civic Maghiar
23 Sebestyén Csaba-István Partidul Civic Maghiar
24 Thamó Csaba Zsolt Béla Partidul Civic Maghiar
25 Danguly Ervin Partidul Popular Maghiar din Transilvania
26 Orosz-Pál Levente Partidul Popular Maghiar din Transilvania
27 Sorbán Attila Partidul Popular Maghiar din Transilvania
28 Marcu Răducu Ioan Uniunea Social Liberal
29 Pop Adrian Uniunea Social Liberal
30 Proca Ion Uniunea Social Liberal