Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 25 mai 2016 04:16:36

DESPRE CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Consiliul Judeţean Harghita este compus din 30 de consilieri judeţeni şi din preşedintele consiliului judeţean, ales prin vot direct de cetăţeni. Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi.

Şedinţele consiliului judeţean sunt convocate şi conduse de preşedintele consiliului. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. Şedinţele consiliului sunt publice. În şedinţele consiliului sunt dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazurile prevăzute de lege, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

Consiliul Judeţean Harghita îşi exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile în conformitate cu prevederile legale incidente şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Hotărârea nr. 215/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Consiliului Judeţean Harghita

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Partid

1 Borboly Csaba Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Ambrus Sándor Uniunea Democrată Maghiară din România
3 András Attila Uniunea Democrată Maghiară din România
4 Barti Tihamér Uniunea Democrată Maghiară din România
5 Becze István Uniunea Democrată Maghiară din România
6 Bege Károly Uniunea Democrată Maghiară din România
7 Bende Sándor Uniunea Democrată Maghiară din România
8 Benyovszki Lajos Uniunea Democrată Maghiară din România
9 Biró Barna-Botond Uniunea Democrată Maghiară din România
10 Burus-Siklódi Botond Uniunea Democrată Maghiară din România
11 Dajka Tünde Uniunea Democrată Maghiară din România
12 Ferencz-Salamon Alpár-László Uniunea Democrată Maghiară din România
13 Incze Csongor Uniunea Democrată Maghiară din România
14 Jére Elemér Uniunea Democrată Maghiară din România
15 Kozma István-Florin Uniunea Democrată Maghiară din România
16 Miklós Géza Uniunea Democrată Maghiară din România
17 Rácz Árpád Uniunea Democrată Maghiară din România
18 Sándor Barna Uniunea Democrată Maghiară din România
19 Szentes Antal Uniunea Democrată Maghiară din România
20 Tóásó Lászlo Uniunea Democrată Maghiară din România
21 Ványolós István Uniunea Democrată Maghiară din România
22 Csillag Péter Partidul Civic Maghiar
23 Salamon Zoltán Partidul Civic Maghiar
24 Sebestyén Csaba-István Partidul Civic Maghiar
25 Thamó Csaba Zsolt Béla Partidul Civic Maghiar
26 Danguly Ervin Partidul Popular Maghiar din Transilvania
27 Orosz-Pál Levente Partidul Popular Maghiar din Transilvania
28 Sorbán Attila Partidul Popular Maghiar din Transilvania
29 Marcu Răducu Ioan Uniunea Social Liberal
30 Pop Adrian Uniunea Social Liberal
31 Proca Ion Uniunea Social Liberal